Slide

فروشگاه ارکان

با ۱۲ سال تجربه در زمینه ی تهیه ، توزیع و واردات انواع کود ، سم ، سمپاش و بذرکشاورزی و مشاوره در زمینه ی کاشت ، داشت ، برداشت و شناسایی مشکلات و نیاز های منطقه ای کشاورزان فعالیت می نماید. و با ارتباط و اخذ نمایندگی از بهترین شرکت های جهان و ایران جهت پیشبرد و پیشرفت کشاورزی منطقه ای و ایران عزیزمان داریم.این شرکت دارای یک باب فروشگاه در مرکز شهر بصورت ملکی و انباری به مساحت ۱۴۰۰ متر مربع و ۱۰۰ هکتار زمین کشاورزی می باشد. و تمامی سموم و کودها قبل از توزیع در زمینه های این مجموعه تست و پس از تایید در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

آینده ارکان

این مجموعه جهت تحقق اهداف خود بابت پیشرفت کشاورزی منطقه در شرف احداث آزمایشگاه های خاکشناسی و گیاهپزشکی در زمینی به مساحت ۱۴۰۰ متر مربع می باشد. که برای اولین بار در کشور کشاورزان عزیز جهت رفع مشکلات خود بصورت متمرکز هم آزمایشگاه و کلینیک گیاهپزشکی ، فروشگاه ، انبار و مشاوران گیاهپزشکی را در یک مکان در یک مکان مراجعه می نماییند.