آینده ارکان

این مجموعه جهت تحقق اهداف خود بابت پیشرفت کشاورزی منطقه در شرف احداث آزمایشگاه های خاکشناسی و گیاهپزشکی در زمینی به مساحت ۱۴۰۰ متر مربع می باشد. که برای اولین بار در کشور کشاورزان عزیز جهت رفع مشکلات خود بصورت متمرکز هم آزمایشگاه و کلینیک گیاهپزشکی ، فروشگاه ، انبار و مشاوران گیاهپزشکی را در یک مکان در یک مکان مراجعه می نماییند.