به فروشگاه سم و بذر ارکان خوش آمدید

فروشگاه ارکان
فروشگاه ارکان با ۱۲ سال تجربه در زمینه ی تهیه ، توزیع و واردات انواع کود ، سم ، سمپاش و بذرکشاورزی و مشاوره در زمینه ی کاشت ، داشت ، برداشت و شناسایی مشکلات و نیاز های کشاورزان فعالیت نموده . و با ارتباط و اخذ نمایندگی از بهترین شرکت های جهان و ایران در جهت پیشبرد و پیشرفت کشاورزی ایران عزیزمان فعالیت می نماید.

سمپاش و کودپاش

سمپاش

الف) سمپاش پشت تراکتوری ( توربو زراعی و باغی ، پشت تراکتوری کششی ۱۵۰۰ ، ۱۰۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۸۰۰ ، ۶۰۰ و ۴۰۰ لیتری

“با پمپ های برتولینی ایتالیا و کومت ایتالیا و تریکه و پمپ ۱۲۰ بار چینی”

ب) سمپاش پشتی ( لانسی ، خرطومی ، تلمبه ای ، شارژی ، و میکرونر

کودپاش ( دستی ، شارژی )

یکی از مهمترین خمات ارکان در جهت افزایش کیفیت کشاورزی منطقه مشاوره ، نظارت و بازدید از مزارع و باغات بصورت رایگان می باشد.