کنه کش

آگوست 8, 2018

هگزی تیازوکس امولسیون ۱۰%

HEXYTHIAZOX MAC 10% EC کنه کش غیر سیستمیک تماسی -گوارشی باخاصیت تخم کشی و لاروکشی به همراه خاصیت نفوذی از سطح برگ Acute oral LD50 for […]
آگوست 8, 2018

فن پیروکسی میت سوسپانسیون ۵%

FENPYROXYMATE MAC SC 5% کنه کش تماسی- گوارشی با اثر ضربه ای Acute oral LD50 for rats480 mg/kg (female) فن پیروکسی میت کنه کشی تماسی – […]
آگوست 8, 2018

آبامکتین امولسیون ۱/۸%

ABAMECTIN MAC 1.8% EC حشره کش و کنه کش انتخابی با خاصیت تماسی-گوارشی،نفوذی از گروه آورمکتین Acute oral LD50 for rate 10 mg/kg آبامکتین چون سیستمیک […]
جولای 25, 2018

پیریدابن

نام تجاری: سان مایت فرمولاسیون: 20% WP دوره کارنس: 10 روز معرفی: پیریدابن کنه کش ,حشره کش تماسی و غیر سیستمیک متعلق به گروه Pyridazinon ها […]