سم

آگوست 8, 2018

هگزی تیازوکس امولسیون ۱۰%

HEXYTHIAZOX MAC 10% EC کنه کش غیر سیستمیک تماسی -گوارشی باخاصیت تخم کشی و لاروکشی به همراه خاصیت نفوذی از سطح برگ Acute oral LD50 for […]
آگوست 8, 2018

فن پیروکسی میت سوسپانسیون ۵%

FENPYROXYMATE MAC SC 5% کنه کش تماسی- گوارشی با اثر ضربه ای Acute oral LD50 for rats480 mg/kg (female) فن پیروکسی میت کنه کشی تماسی – […]
آگوست 8, 2018

آبامکتین امولسیون ۱/۸%

ABAMECTIN MAC 1.8% EC حشره کش و کنه کش انتخابی با خاصیت تماسی-گوارشی،نفوذی از گروه آورمکتین Acute oral LD50 for rate 10 mg/kg آبامکتین چون سیستمیک […]
آگوست 4, 2018

کاربوکسین تیرام پودر و تابل ۷۵%

کاربوکسین تیرام پودر و تابل 75% CAARBOXIN THIRAM MAC 75% WP Acute oral LD50 for rats= 2600 mg/kg قارچ کش مختلط با طیف اثر گسترده متشکل […]
آگوست 4, 2018

کاربندازیم پودر و تابل ۶۰%

کاربندازیم پودر و تابل 60% CARBENDAZIM MAC 60%WP قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی Acute oral LD50 for rats >6400mg/kg قارچکشی از گروه بنزوایمیدازول […]
آگوست 4, 2018

کاپتان پودر و تابل ۵۰ %

کاپتان CAPtan mac 50% wp قارچ کش با اثر محافظتی و معالج Acute oral LD50for rats 9000mg/kg كاپتان یك قارچكش حفاظتی-معالجه ای و از گروه هتروسیكلیك […]
آگوست 4, 2018

دیفنوکونازول مایع قابل انتشار در آب ۳%

دیفنوکونازول مایع قابل انتشار در آب 3% Difenoconazole MAC FS 3% Acute oral LD50for rats 1453mg/kg اين قارچ كش علاوه بر اينكه داراي خاصيت سيستميك است، […]
آگوست 4, 2018

دودین پودروتابل ۶۵%

دودین پودروتابل 65% DODIN MAC 65% Wp قارچ کش حفاظتی با اندکی خاصیت معالجه کننده از گروه گوانیدین ها قارچ‌کش حفاظتی با اندکی خاصیت معالجه کننده […]
آگوست 4, 2018

تیوفانات متیل پودر و تابل ۷۰%

تیوفانات متیل WP 70% یک کیلویی فویل thiophanate methyl 70% wp Acute oral LD50 for rats 6640mg/kg قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج تیوفانات […]
آگوست 4, 2018

تری دمورف امولسیون ۷۵%

تری دمورف امولسیون 75% Tridemorph M.A.C 75% EC قارچ کش سیستمیک با اثر درمانی –ریشه کن کننده و حفاظتی از گروه مورفولاین ها تری دیمورف قارچ […]
آگوست 4, 2018

تبوکونازول پودری برای ضدعفونی خشک بذر ۲%

تبوکونازول پودری برای ضدعفونی خشک بذر 2% TEBUCONAZOLE MAC 2% DS قارچ کش سیستمیک با خاصیت حفاظتی، درمانی و ریشه کن کننده (Acute oral LD50 for […]
آگوست 4, 2018

پنکونازول

پنکونازول شیمی کشاورز 20% امولسیون روغن در آب Penconazole M.A.C 20% EW قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج از گروه تری آزول ها پنكونازول […]
آگوست 4, 2018

ایپرودیون + کاربندازیم WP 52.5% یک کیلویی فویل

ایپرودیون + کاربندازیم IPRODIONE + CARBENDAZIM MAC 52/5% WP قارچ کش ترکیبی سیستمیک و تماسی با دامنه تاثیر وسیع ایپرودیون + کاربندازیم قارچ کشی ترکیبی متشکل […]
آگوست 4, 2018

اکسی کلرومس پودر و تابل ۳۵%

Copper OXYCHLORIDE MAC 35% WP قارچ کش و باکتری تماسی و حفاظتی با طیف وسیع Acute Oral LD50 for rats 700-800 mg/kg اکسی کلرو مس پس […]
آگوست 4, 2018

هالوکسی فوب آرمتیل امولسیون ۱۰٫۸%

Haloxy fop R-methyl MAC EC 10/8% علف کش عمومی سیستمیک پس رویشی Acute oral LD50 for rats 623(femal) mg/kg هالوکسی فوپ آرمتیل علف کشی انتخابی سیستمیک […]
آگوست 4, 2018

کلودینافوپ پروپارژیل امولسیون ۸%

CLODINAFOP-PROPARGYL MAC 8% EC علف کش سیستمیک و انتخابی Acute oral LD50 for rats 2271(female) mg/kg این علف کش از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونات می باشد […]