کیمیا گوهر خاک

جولای 25, 2018

پیریدابن

نام تجاری: سان مایت فرمولاسیون: 20% WP دوره کارنس: 10 روز معرفی: پیریدابن کنه کش ,حشره کش تماسی و غیر سیستمیک متعلق به گروه Pyridazinon ها […]
جولای 25, 2018

پروپیکونازول

نام تجاری: تیلت فرمولاسیون: 25% EC دوره کارنس: 14-30 روز معرفی: پروپیکونازول قارچ کشی سیستمیک از گروه تری آزول با اثر حفاظتی و معالج میباشد که […]
جولای 25, 2018

پنکونازول

نام تجاری: توپاس فرمولاسیون: 20% EW دوره کارنس: 14-50 روز معرفی: پنکونازل قارچ کشی است سیستمیک از گروه شیمیایی تریازول و دارای خاصیت سیستمیک با اثر […]
جولای 25, 2018

ایپرودیون + کاربنداریم

نام تجاری: رورال تی اس فرمولاسیون: 52.5% WP دوره کارنس: کوتاه معرفی: این ترکیب از دو قارچ کش یکی حفاظتی (ایپرودیون 35%) و دیگری سیستمیک (کاربندازیم […]
جولای 25, 2018

پروفنفوس

نام تجاری: کراکرون فرمولاسیون: 40% EC دوره کارنس: 14 روز معرفی: پروفنوفوس حشره کشی غیر سیستمیک، از گروه ارگانوفسفره است، که با خاصیت تماسی و گوارشی، […]
جولای 25, 2018

فنیتروتیون

نام تجاری: سومیتیون فرمولاسیون: 50% EC دوره کارنس: ____ معرفی: فنیتروتیون در گروه حشره‌كش‌هاي فسفره آلي و زير گروه اسيد فسفروتيوييك می‌باشد که بصورت غير سيستميك […]
جولای 25, 2018

دلتامترین

نام تجاری: دسیس فرمولاسیون: 2.5% EC دوره کارنس: 3 روز معرفی: دلتامترین از گروه حشره كشهای پايروتیروئيدي بوده که با نحوه اثر تماسی و گوارشی، عليه […]
جولای 25, 2018

فن والریت

نام تجاری: سومیسیدین فرمولاسیون: 20% EC دوره کارنس: 15 روز معرفی: فن والریت حشره‌کش پيرو‌تروئيدي با خاصیت غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی و کمی […]
جولای 25, 2018

دیکلرووس

نام تجاری: ددواپ فرمولاسیون: 50% EC دوره کارنس: 25 روز معرفی: دیکلرووس حشره كشي از گروه تركيبات ارگانوفسفره (مشتقات اسيدفسفريك) می‌باشد، كه بصورت غير سيستميك، با […]
جولای 25, 2018

اتیون

نام تجاری: اتیول فرمولاسیون: 47% EC دوره کارنس: 10 روز معرفی: این حشره کش از گروه سموم فسفره آلی با خاصیت تماسی، گوارشی و غیر سیستمیک […]
جولای 22, 2018

دیازینون پودر

نام تجاری: بازودین فرمولاسیون: 40% WP دوره کارنس: 10 روز معرفی: دیازینون حشره کش تماسی و گوارشی است که تا حدی خاصیت سیستمیک و نفوذی دارد. […]
جولای 22, 2018

استامی پراید

نام تجاری: موسپیلان فرمولاسیون: 20% SP دوره کارنس: 7-25 روز معرفی: استامی پراید حشره کشی است نئونیکوتینوئیدی سیستمیک با فعالیت Translaminar با تاثیر تماسی و گوارشی […]
جولای 22, 2018

دیمتوات

نام تجاری: رکسیون فرمولاسیون: 40% EC دوره کارنس: 21 روز معرفی: دیمتوات حشره کشی است سیستمیک تماسی و گوارشی از گروه سموم ارگانو فسفره که بر […]
جولای 22, 2018

سایپرمترین

نام تجاری: ریپکورد فرمولاسیون: 40% EC دوره کارنس: ____ معرفی: سايپرمترين يك حشره كش غیرسیستمیک، تماسي و گوارشي است با اثر ابقائي روي گياه از گروه […]
جولای 22, 2018

دیازینون مایع

نام تجاری: بازودین فرمولاسیون: 60% EC دوره کارنس: 10 روز معرفی: دیازینون حشره کش تماسی و گوارشی است که تا حدی خاصیت سیستمیک و نفوذی دارد. […]
جولای 22, 2018

تیودیکارب

نام تجاری: لاروین فرمولاسیون: 80% DF دوره کارنس: 22 روز معرفی: تیودیکارب حشره کشی گوارشی و تماسی از گروه کاربامات ها بوده که تعداد زیادی از […]